Хүн бүрийн хайранд хүж дэлхий амгалан байдаг

МУСТА, Хөгжмийн зохиолч, Хормейстер
Алтантуул Д.

Хүн бүрийн хайранд
Хүж дэлхий амгалан байдаг…

Зохиогчийн бичгэн зөвшөөрөлгүй хувилан олшруулах бүтнээр нь болон хэсэгчлэн олонд түгээхийг хориглоно.

Худалдаанд гарсан:2016-7-4
Урсгал:

CD: 16,500

Clear