Англи хэлний анхан шатны сурах бичиг (CD)-тэйгээ

Д.Нямжаргал болон Г.Валябуу нарын гаргасан “Англи хэлний анхан шатны сурах бичиг” нь доторх дасгуулуудтайгаа хавсаргаж сонсож болох CD оруулж өгснөөр маш хурдан хугацаанд үр бүтээлтэй,  ойлгоцтой заадгаараа давуу талтай юм.

℗ 2019 “Хай-Фай Рекордс” 

Худалдаанд гарсан:2019-09-12
Урсгал: Education Сонсдог ном / Audio Book

CD: 25,000 Татах: 20,000

Clear