Хүмүүн ба билиг ухаан

Bonus tracks:

1. Мөнх ба мөнх бус
2. Сэтгэл
3. Зовлонгийн шалтгаан
4. Шалтгаан ба үр дагавар
5. Зургаан билиг бирамид
6. Хоосон чанар ба шүтэн барилдахуй
7. Үзэгдэл ба мөн чанар
8. Цаг хугацаа
9. Хүлээс
10. Хар ба хайр
11. Хайр ба гэгээрэл
12. Амьдрал ба ёс суртахуун

Энэхүү CD-г уншиж хөрвүүлсэн МУСТА С. Гантөмөр

Худалдаанд гарсан: 2015-07-31
Урсгал: Religious

CD: 22,000

Clear