Khuduu garya

(Монгол) Lumino хамтлагийн “Хэмнэл нэрэгч” шинэ цомогт багтсан “Хөдөө гаръя!” дуу.
Продюсер: Mcbeatz
Үг: Mcbeatz, Skitzo
Хэмнэл: Mcbeatz ,Aranza (editing Skitzo)
Хоолой бичлэг: White Arch studio, Баярхүү
Миксинг: Tуана (Mushroom records)
Мастер: Marc D.Eisenhower, ProtrackMastering, LLC
Видео: Lanz film production
“Бодьхүү-Хөдөө” аянаас уг “sample”-ыг ашиглан дуу хийж болох юм байна гэсэн санааг авч, Соёл-Эрдэнэ хамтлагийн “Хөдөөгийн сайхан талыг зорино” дууны хэсгийг зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлтэйгээр ашиглав.

Categories: ,
Release Date:2017-05-23
Genre: Hip-Hop / Rap

Download: 1,800

Clear