Хайрлан дуулмаар байна

Энэхүү цомгийн Монгол улсын зохиогчийн эрхийн талаарх хууль болон хөгжмийн зохиолчдтой хийсэн гэрээний дагуу “Адмон” ХХК нь хувилах , дахин хэвлэх , түгээх онцгой эрхийг эдлэнэ.

2012 оны шинэчилсэн загварыг Г.Энх-Амгалан, фото зургийг Г.Ган-Өлзий /Studio 11/

www.jantsannorov.com

Release Date:2016-4-5
Genre:

CD: 13,200

Clear

You may also like…