Сэтгэлээс эгшиглэсэн миний дуунууд

Продюсер:  Ц.Гэрэлбаатар
Аранжировшик:  Г.Пүрэвдорж,  Н.Санжаа,  Р.Бат-Эрдэнэ,  Э.Дооноо
Дууны тохируулга:  Х.Баярсайхан
Хоолой бичлэг:  Х.Баярсайхан
Фото зураг:  Студи 6464 Фото агентлаг

Release Date: 2015-03-17
Genre:

CD: 13,200 Download: 11,000

Clear