Баянмонгол

Дууны нэрс:
1. Үзэсгэлэнт нутаг
2. Адуучин
3. Баянмонгол
4. Жаран цагаан адуу
5. Талд унасан жавар
6. Юндэн гөөгөө
7. Жийжүү хот
8. Цагаан сар

Categories: , , Tags: ,
Release Date: 2015-07-20
Genre:

CD: 27,500

Clear

Buy from our stores